hd

 

 

Diagnostyka chorób serca


Start / Choroby serca / Diagnostyka chorób serca

 


 

 

ekg obraz

Co to jest badanie EKG?

EKG to podstawowe badanie w diagnostyce chorób serca. EKG umożliwia ono ocenę rytmu serca oraz licznych zaburzeń. Nie wykazuje jednak wszystkich nieprawidłowości i nawet osoba z prawidłowym EKG może cierpieć na poważną chorobę serca. W niejasnych sytuacjach należy wykonać dodatkowe badania takie jak:test wysiłkowy czy ECHO serca. EKG powinno być wykonywane u wszystkich zdrowych, dorosłych ludzi przynajmniej raz do roku, a u chorych na serce przy każdej wizycie kontrolnej.

 

Badanie EKG – przygotowanie

· Badanie EKG nie wymaga specjalnego przygotowania.

· U osób z mocno owłosioną klatką piersiową czasami konieczne jest częściowe zgolenie zarostu, aby elektrody trzymały się skóry.

 

Badanie EKG - co trzeba wiedzieć

· EKG nie jest badaniem doskonałym. Prawidłowy wynik EKG nie wyklucza choroby serca i odwrotnie, pozornie zły wynik EKG nie musi oznaczać choroby.
· Nie należy wyrzucać starych EKG. Bardzo ważne jest porównywanie bieżących EKG z poprzednimi. Ułatwia to rozpoznanie i czasami pozwala uniknąć niepotrzebnej hospitalizacji. Chorzy na serce powinni zawsze nosić przy sobie ostatnie EKG, a pozostałe przechowywać w domu lub u lekarza.

 ukg

 

 

 

 

 

 

 

stress echo


Co to jest ECHO serca?

Jest to jedno z podstawowych badań w diagnostyce chorób serca. Umożliwia ono dokładną ocenę budowy i pracy serca. Nie wykrywa jednak wszystkich nieprawidłowości i nawet osoba z prawidłowym wynikiem ECHO serca może cierpieć na poważną chorobę serca. ECHO serca powinno być wykonywane u ludzi z podejrzeniem lub z rozpoznaną chorobą serca. Jest to badanie nieszkodliwe, podobnie jak wszystkie badania ultrasonograficzne, więc nie ma przeciwwskazań do jego wykonywania.

Bardzo ważne jest, aby obrazy ECHO serca były dobrej jakości technicznej, gdyż nieostre utrudniają ocenę przez lekarza kardiologa. Należy używać sprawnych aparatów. Nie warto wykonywać ECHO serca w gabinetach wyposażonych w “muzealne” aparaty.

 

Odmiany ECHO serca

Echokardiografia przezprzełykowa. Stosuje się ją u osób z nieostrymi obrazami w celu dokładniejszej oceny zastawek lub wad serca oraz w poszukiwaniu skrzeplin. Do tego badania służy specjalna głowica umieszczona w giętkiej plastikowej rurce, którą wprowadza się w znieczuleniu miejscowym do przełyku blisko serca. Badanie to wymaga współpracy pacjenta z lekarzem. Nie u wszystkich chorych można je wykonać. Jest ono obciążone niewielkim ryzykiem powikłań.

Echokardiografia wysiłkowa (Stress Echo). Stosuje się ją w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Jest też pomocne w kwalifikowaniu do zabiegów kardiochirurgicznych. W trakcie badania pacjentowi podaje się dożylnie leki, które “symulują” dla serca wysiłek lub (rzadziej) chory “pedałuje” na specjalnym urządzeniu w pozycji leżącej. Nie u wszystkich osób można je wykonać. Badanie obciążone jest niewielkim ryzykiem powikłań.

 

ECHO serca - przygotowanie do badania

· Zwykłe badanie ECHO serca nie wymaga specjalnego przygotowania.
· Do badania ECHO serca przezprzełykowego i wysiłkowego należy być na czczo.

holter ekg

Co to jest Holter EKG?

"Holter EKG" to podstawowe badanie w diagnostyce zaburzeń rytmu serca. Holter wiąże się z niewielką uciążliwością dla chorego polegającą na noszeniu przez 24 godziny na pasku miniaturowego aparatu podłączonego przewodami do samoprzylepnych elektrod rozmieszczonych na klatce piersiowej.

Jedynymi niedogodnościami są utrudnione mycie oraz podrażneinia skóry pod samoprzylepnymi elektrodami. ,,Holter EKG” umożliwia ocenę rytmu serca oraz licznych zaburzeń, które pojawiają się rzadko i trwają na tyle krótko, że nie udaje się ich ocenić przy pomocy standardowego EKG.

Holter EKG nie wykazuje jednak wszystkich nieprawidłowości i nawet osoba z prawidłowym wynikiem tego badania może cierpieć na poważną chorobę serca.

 

Holter EKG - przygotowanie do badania


· Holter EKG nie wymaga specjalnego przygotowania.
· U osób z mocno owłosioną klatką piersiową czasami konieczne jest częściowe zgolenie zarostu, aby elektrody trzymały się skóry.

holter rr

 

 

 

 

 

 

 

 

test wysiłkowa

Co to jest test wysiłkowy?

Test wysiłkowy to badanie czynnościowe układu krążenia stosowane m.in. w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Test wysiłkowy jest pomocny w kwalifikowaniu do leczenia zabiegowego i w ocenie wyników leczenia tej choroby. Rzadziej wykonuje się test wysiłkowy w innych celach takich jak: wybór rodzajurozrusznika serca, ocena nadciśnienia tętniczego, arytmiii itp. Test wysiłkowy wykorzystuje się również do rehabilitacji chorych.

Test wysiłkowy ma na celu ocenę niedokrwienia serca (w czasie wysiłku fizycznego) utrwalonego w zapisie EKG. Test wysiłkowy nie wykazuje jednak wszystkich nieprawidłowości i nawet osoba z prawidłowym wynikiem testu może cierpieć na poważną chorobę serca.

Test wysiłkowy powinno się wykonywać na bieżni ruchomej, ze stałym zapisem EKG, tętna i okresowym pomiarem ciśnienia tętniczego krwi. Test wysiłkowy to badanie obciążeniowe (wysiłek) i w związku z tym istnieją przeciwwskazania do jego wykonywania takie jak np.: bardzo zaawansowana choroba niedokrwienna serca, zaawansowana choroba zastawki aortalnej, nasilona niewydolność serca, ostra infekcja, niedawno przebyty udar mózgu, nieustabilizowane nadciśnienie tętnicze, choroba zwyrodnieniowa stawów itp. Ryzyko związane z testem wysiłkowym jest jednak minimalne.

 

Test wysiłkowy - odmiany badania

· U osób starszych, z chorobami stawów biodrowych, zaburzeniami równowagi, można wykonać test wysiłkowy na cykloergometrze rowerowym (“rowerek”).

 

Test wysiłkowy - przygotowanie

· Na test wysiłkowy należy zgłosić się na czczo lub po lekkim posiłku – należy to uzgodnić z lekarzem. 
· W dniu badania należy zażyć wszystkie normalnie przyjmowane leki, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. Najlepiej zapytać o to wcześniej.
· Warto zabrać lekkie ubranie, buty sportowe i ręcznik.
· Pacjent powinien być wcześniej zbadany przez lekarza. Pozwala to uniknąć powikłań u chorych z przeciwwskazaniami do tego badania.

 

Test wysiłkowy - co trzeba wiedzieć?

· Elektrokardiograficzny test wysiłkowy nie jest badaniem doskonałym. Prawidłowy wynik nie wyklucza choroby i odwrotnie: nieprawidłowy wynik nie zawsze oznacza chorobę serca. U kobiet aż 2/3 wyników nieprawidłowych są nieprawdziwe.
· Nie należy wyrzucać starych wyników. Bardzo ważne jest porównywanie bieżących wyników z poprzednimi. Ułatwia to rozpoznanie i ocenę postępu choroby.

 

 

 

tilt test

Co to jest tilt test?

Tilt test to badanie mające na celu ustalenie czy zasłabnięcia i/lub utraty przytomności, bez innych uchwytnych zaburzeń, nie są spowodowane nieprawidłowym działaniem układu nerwowego polegającym na zwolnieniu czynności serca i spadku ciśnienia tętniczego krwi, gdy potrzebny jest ich wzrost. Takie omdlenie nazywa się wazowagalnym. Stwierdzenie takiego zaburzenia jest paradoksalnie dobrą wiadomością dla chorego gdyż oznacza, że nie ma poważnej choroby powodującej zasłabnięcia, a z tego typu omdleniami można nauczyć się sobie radzić, można także stosować odpowiednie leki.

 

Kwalifikacja do badania

· Do tego badania powinien pacjenta zakwalifikować lekarz internista lub kardiolog. 
· Badanie to nie jest wykonywane u wszystkich chorych z zasłabnięciami.
· Kwalifikowanie opiera się na podstawie oceny dolegliwości chorego oraz wyników innych badań nieinwazyjnych.

 

Przygotowanie do planowego badania

· Przed badaniem należy być na czczo.
· Należy ustalić z lekarzem, czy nie trzeba odstawić jakichś lekarstw.

 

Przebieg badania

Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej na specjalnym ruchomym stole. Wcześniej zakłada się igłę do żyły (tzw. wenflon). Chorego przypina się do stołu pasami zabezpieczającymi. Pacjent ma ciągle sprawdzany zapis EKG oraz ciśnienie tętnicze i puls. Po zapisaniu wyjściowych parametrów stół pochyla się o około 80 stopni, naśladując pozycję stojącą. W tej pozycji utrzymuje się chorego od 5 do 30 minut. Jeśli nie wystąpi zasłabnięcie lub utrata przytomności, pochylanie powtarza się z użyciem leku dożylnego (isoprenaliny), który zwiększa czułość badania. Badanie trwa od 1 do 1,5 godziny. Zwolnienie do domu następuje zwykle tego samego dnia.

 

Powikłania badania

Jest to badanie bezpieczne. Może wystąpić oczekiwane zasłabnięcie czy utrata przytomności, co z pewnością nie jest przyjemne, lecz wykonanie testu jest niezbędne dla prawidłowego rozpoznania.

footer