hd

 

 

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG (BAC)

Oferujemy Państwu specjalistyczną diagnostykę nowotworową, pozwalającą na ocenę cytopatologicznązmienionych chorobowo tkanek w obrębie tarczycy, ślinianek i węzłów chłonnych.

Informacje o badaniu

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG to mało inwazyjna, diagnostyczna metoda pobierania materiału komórkowego (cytologicznego) poprzez nakłucie badanego narządu cienką igłą pod kontrolą obrazu USG. Zaaspirowany w czasie biopsji cienkoigłowej materiał jest następnie poddawany ocenie cytopatologa pod mikroskopem. Dzięki tej metodzie z dużą skutecznością mogą być rozpoznane choroby o przebiegu zarówno łagodnym, jak i złośliwym. Zaletą tej metody jest możliwość uzyskania materiału do oceny cytologicznej z guzów położonych głęboko wśród tkanek, w sposób mało inwazyjny, nie wymagający znieczulenia ogólnego i bez konieczności pobierania wycinka.

Możliwe powikłania

Badanie na ogół jest bezpieczne. Bardzo rzadko może wystąpić krwiak w miejscu wkłucia (szczególnie przy zaburzeniach krzepnięcia).

Przed badaniem należy

  • §podpisać formularz zgody na badanie
  • §zgłosić się z posiadaną dokumentacją medyczną (poprzednie USG, wypisy ze szpitala, konsultacje, informacja o przyjmowanych lekach itp.)
  • §zgłosić skłonność do krwawień oraz alergię na zewnętrzne środki odkażające

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie do badania.

Przebieg badania

Biopsja cienkoigłowa, rutynowo nie wymaga żadnych środków przeciwbólowych ani przed, ani po jej wykonaniu.

Po przyłożeniu sondy do skóry i odnalezieniu podejrzanej zmiany na monitorze aparatu USG, badający lekarz wkłuwa bardzo cienką igłę (zwykle o średnicy 0,4–0,7 mm) cały czas śledząc tor igły na monitorze aparatu USG. Po przekłuciu skóry i dotarciu igłą do wybranej zmiany, badający aspiruje do igły materiał komórkowy. Po usunięciu igły zakłada badanemu w miejscu wkłucia jałowy opatrunek.

Czas trwania badania

Lokalizacja zmiany pod kontrolą USG oraz pobranie materiału komórkowego trwa kilka minut.

Postępowanie po badaniu

Aby zapobiec powstaniu krwiaka, można silnie ucisnąć założony w miejscu wkłucia jałowy opatrunek (przez 5 minut; przy zaburzeniach krzepnięcia 10 minut). Opatrunek można zdjąć po 15–30 minutach.

Badanie wykonuje dr n. med. Jacek Pająk – specjalista patomorfolog.

Cena : wykonanie biopsji wraz z ocenę cytologiczną - 130 pln

 

Nasza Poradnia zlokalizowana jest ok. 3 min jazdy samochodem od zjazdu
z autostrady A4 (zjazd Trzebinia) oraz w odległości ok. 400 m od dworca PKP
w Trzebini (przejście na drugą stronę kładką nad torami kolejowymi.
Rozkład jazdy pociągów: kliknij

footer