Co to jest EKG?

EKG to podstawowe badanie wykonywane na polecenie kardiologa. Pozwala ono kardiologowi nie tylko na sprawdzenie rytmu pracy serca, ale także na wykrycie ewentualnych zaburzeń. Niestety nie jest to ten typ badania, który wskaże poważniejsze wady serca. W sytuacjach, kiedy EKG nie będzie wystarczające, lub kardiolog będzie miał uzasadnione obawy, może zlecić na przykład wykonanie badania echo serca czy też przeprowadzenie testu wysiłkowego. Przyjęło się, że EKG należy wykonywać co najmniej raz do roku, a Ci, którzy wybierają się na wizytę do kardiologa, powinni je wykonać przed wejściem do gabinetu.

Badanie EKG – przygotowanie

 • Badanie EKG nie wymaga specjalnego przygotowania.
 • U osób z mocno owłosioną klatką piersiową czasami konieczne jest częściowe zgolenie zarostu, aby elektrody trzymały się skóry.
Badanie EKG – co trzeba wiedzieć
 • EKG nie jest badaniem doskonałym. Prawidłowy wynik EKG nie wyklucza choroby serca i odwrotnie, pozornie zły wynik EKG nie musi oznaczać choroby.
 • Nie należy wyrzucać starych EKG. Bardzo ważne jest porównywanie bieżących EKG z poprzednimi. Ułatwia to rozpoznanie i czasami pozwala uniknąć niepotrzebnej hospitalizacji. Chorzy na serce powinni zawsze nosić przy sobie ostatnie EKG, a pozostałe przechowywać w domu lub u lekarza.

Co to jest ECHO serca?

Podobnie jak EKG, tak i echo serca należy do grona podstawowych badań wykonywanych na polecenie kardiologa. Wydatnie pomaga we wszelkich działaniach diagnostycznych chorób serca. Przede wszystkim, w przeciwieństwie do zwykłego EKG, umożliwia bardzo dokładną ocenę budowy i pracy serca. Niestety, także nie jest to na tyle precyzyjne badanie, żeby pokazać wszystkie dolegliwości i kardiolog, który nie będzie pewny stawianej diagnozy, może zdecydować o skierowaniu pacjenta np. na test wysiłkowy. Echo serca powinny wykonywać przede wszystkim osoby z podejrzeniem lub rozpoznaną już wadą serca. Podobnie jak wszystkie inne badania ultrasonograficzne, tak i echo serca jest nieszkodliwe – nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonywania. Ważne jest, aby w czasie wykonywania badania echo serca korzystać ze sprzętu dającego dobrą jakość techniczną obrazu. W przypadku jej braku kardiolog może mieć problem z odczytaniem wyniku i tym samym postawieniem odpowiedniej diagnozy.
 

Odmiany ECHO serca

Echokardiografia przezprzełykowa. Stosuje się ją u osób z nieostrymi obrazami w celu dokładniejszej oceny zastawek lub wad serca oraz w poszukiwaniu skrzeplin. Do tego badania służy specjalna głowica umieszczona w giętkiej plastikowej rurce, którą wprowadza się w znieczuleniu miejscowym do przełyku blisko serca. Badanie to wymaga współpracy pacjenta z lekarzem. Nie u wszystkich chorych można je wykonać. Jest ono obciążone niewielkim ryzykiem powikłań.

Echokardiografia wysiłkowa (Stress Echo). Stosuje się ją w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Jest też pomocne w kwalifikowaniu do zabiegów kardiochirurgicznych. W trakcie badania pacjentowi podaje się dożylnie leki, które “symulują” dla serca wysiłek lub (rzadziej) chory “pedałuje” na specjalnym urządzeniu w pozycji leżącej. Nie u wszystkich osób można je wykonać. Badanie obciążone jest niewielkim ryzykiem powikłań.

ECHO serca – przygotowanie do badania

 • Zwykłe badanie ECHO serca nie wymaga specjalnego przygotowania.
 • Do badania ECHO serca przezprzełykowego i wysiłkowego należy być na czczo.

Co to jest Holter EKG?

Holter EKG to dla kardiologa jedno z podstawowych badań w diagnostyce zaburzeń rytmu serca obok EKG i echo serca. To, co różni je od pozostałych, to długość trwania i niewielka uciążliwość dla osób, które się mu poddają. Pacjent, któremu kardiolog zleci wykonanie tego badania, będzie musiał przez 24 godziny nosić na pasku miniaturowy aparat podłączony przewodami do samoprzylepnych elektrod rozmieszczonych na całej klatce piersiowej. Holter EKG to bardzo dobre narzędzie dla każdego kardiologa do diagnozy zaburzeń rytmu serca, które pojawiają się rzadko i trwają tak krótko że przy użyciu standardowego EKG kardiolog nie jest w stanie ich ocenić. Holter EKG nie wykazuje jednak wszystkich nieprawidłowości i nawet osoba z prawidłowym wynikiem tego badania może cierpieć na poważną chorobę serca. Kardiolog który nie będzie pewny stawianej diagnozy, skieruje na dodatkowe badania.

 

Holter EKG – przygotowanie do badania

 • Holter EKG nie wymaga specjalnego przygotowania.
 • U osób z mocno owłosioną klatką piersiową czasami konieczne jest częściowe zgolenie zarostu, aby elektrody trzymały się skóry.

Test wysiłkowy – odmiany badania

U osób starszych, z chorobami stawów biodrowych, zaburzeniami równowagi, można wykonać test wysiłkowy na cykloergometrze rowerowym (“rowerek”).

Test wysiłkowy – przygotowanie

 • Na test wysiłkowy należy zgłosić się na czczo lub po lekkim posiłku – należy to uzgodnić z lekarzem.
 •  W dniu badania należy zażyć wszystkie normalnie przyjmowane leki, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. Najlepiej zapytać o to wcześniej.
 •  Warto zabrać lekkie ubranie, buty sportowe i ręcznik.
 •  Pacjent powinien być wcześniej zbadany przez lekarza. Pozwala to uniknąć powikłań u chorych z przeciwwskazaniami do tego badania.

Test wysiłkowy – co trzeba wiedzieć?

 • Elektrokardiograficzny test wysiłkowy nie jest badaniem doskonałym. Prawidłowy wynik nie wyklucza choroby i odwrotnie: nieprawidłowy wynik nie zawsze oznacza chorobę serca. U kobiet aż 2/3 wyników nieprawidłowych są nieprawdziwe.
 • Nie należy wyrzucać starych wyników. Bardzo ważne jest porównywanie bieżących wyników z poprzednimi. Ułatwia to rozpoznanie i ocenę postępu choroby.

Co to jest tilt test?

Tilt test to specjalne badanie, które pomaga kardiologowi i neurologowi zdiagnozować, czy układ nerwowy i krążenie działa prawidłowo. Cały proces polega na ustaleniu czy zasłabnięcie i/lub utrata przytomności (zakładając, że nie dało się dostrzec innych objawów) były spowodowane chorobami układu krążenia czy nerwowego. Co ciekawe, kiedy badający stwierdzi taką zależność, to lepiej dla chorego – oznacza to bowiem, że nie ma żadnych poważnych chorób powodujących zasłabnięcia, a dalsze konsultacje z neurologiem lub kardiologiem nie są konieczne. 

Kwalifikacja do badania

 • Do tego badania powinien pacjenta zakwalifikować lekarz internista lub kardiolog.
 • Badanie to nie jest wykonywane u wszystkich chorych z zasłabnięciami.
 • Kwalifikowanie opiera się na podstawie oceny dolegliwości chorego oraz wyników innych badań nieinwazyjnych.

Przygotowanie do planowego badania

 • Przed badaniem należy być na czczo.
 • Należy ustalić z lekarzem, czy nie trzeba odstawić jakichś lekarstw.

Przebieg badania

Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej na specjalnym ruchomym stole. Wcześniej zakłada się igłę do żyły (tzw. wenflon). Chorego przypina się do stołu pasami zabezpieczającymi. Pacjent ma ciągle sprawdzany zapis EKG oraz ciśnienie tętnicze i puls. Po zapisaniu wyjściowych parametrów stół pochyla się o około 80 stopni, naśladując pozycję stojącą. W tej pozycji utrzymuje się chorego od 5 do 30 minut. Jeśli nie wystąpi zasłabnięcie lub utrata przytomności, pochylanie powtarza się z użyciem leku dożylnego (isoprenaliny), który zwiększa czułość badania. Badanie trwa od 1 do 1,5 godziny. Zwolnienie do domu następuje zwykle tego samego dnia.

Powikłania badania

Jest to badanie bezpieczne. Może wystąpić oczekiwane zasłabnięcie czy utrata przytomności, co z pewnością nie jest przyjemne, lecz wykonanie testu jest niezbędne dla prawidłowego rozpoznania.