Gastroskopia i kolonoskopia

Kolonoskopia jest różne tolerowana przez pacjentów, ale z reguły profesjonalne jej wykonanie rzadko powoduje silne dolegliwości bólowe i jest dobrze znoszone. Natomiast gastroskopia umożliwia wykonanie profesjonalnego testu, którego efektem może być określenie obecności lub braku bakterii Helicobacter pylori, która odpowiedzialna jest za powstawanie i stały nawrót wrzodów.

Vitalis

PANENDOSKOPIA

Panendoskopia (nazywana najczęściej gastroskopią) to najprawdopodobniej najlepsza metoda na prawidłową ocenę górnej części układu pokarmowego, która obejmuje takie narządy jak przełyk, żołądek i dwunastnicę. Gastroskopia umożliwia wykonanie profesjonalnego testu, którego efektem może być określenie obecności lub braku bakterii Helicobacter pylori, która odpowiedzialna jest za powstawanie i stały nawrót wrzodów. Dodatkowo, zapewniamy możliwość pobrania materiału przeznaczonego do badania histopatologicznego w przypadku na przykład stwierdzenia wrzodów żołądka, polipa lub innych ważnych zmian. Diagnoza postawiona między innymi na podstawie wykonanej gastroskopii ma duży wpływ na wybraną później metodę leczenia.

Przebieg badania

Badany jest ustawiany w pozycji leżącej na lewym boku. Kiedy badający już znieczuli miejscowo gardło, używając do tego lignokainy w aerozolu, zajmuje się założeniem między szczęki dopasowanego, plastikowego ustnika (jego celem jest ochrona tego delikatnego instrumentu). Kolejnym etapem gastroskopii jest wprowadzenie przez jamę ustną do gardła fiberoskopu o około centymetrowej średnicy równocześnie prosząc pacjenta, by wykonał ruch połykowy. Jest to chyba najmniej przyjemny moment w czasie gastroskopii i wymaga od pacjenta zaufania do lekarza, a także współpracy z nim. Badani często mają problem z tym, by załagodzić nieprzyjemne objawy pojawiające się w czasie przeprowadzanego badania. Warto skupić się wtedy na spokojnym, głębokim oddechu. Jego właściwy rytm pozwala na spokojne prowadzenie gastroskopii, która może trwać kilka minut.

Czy badanie jest bolesne?

W efekcie badanie to, wbrew obiegowej opinii nie jest bolesne, jednak może powodować nieprzyjemne wrażenia objawiające odruchem wymiotnym. Osoby wrażliwe, źle znoszące interwencję medyczną mogą wykonać to badanie w znieczuleniu z udziałem anestezjologa.Instrument służący do badania jest poddany dekontaminacji. Z tego powodu zainfekowanie chorego w trakcie badania jest praktycznie niemożliwe. Wycinki błony śluzowej pobiera się sterylnymi szczypczykami, co również zabezpiecza przed zakażeniem.Powikłania panendoskopii zdarzają się niezwykle rzadko. Niekiedy może dojść do krwawienia, szczególnie po pobraniu wycinków. Bardzo rzadko dochodzi do objawów ze strony innych układów i narządów, jak zaostrzenie choroby wieńcowej, atak astmy lub padaczki.

Przed badaniem

 • Na 8 godzin przed badaniem nie należy nic jeść
 • Na 4 godziny przed badaniem nie należy nic pić, palić papierosów, żuć gumy
 • U pacjentów obciążonych ryzykiem, w tym u osób ze sztucznymi zastawkami serca, po przebytym zapaleniu wsierdzia, z protezą naczyniową lub ze znacznie obniżoną liczbą krwinek białych bezpośrednio przed badaniem może być niezbędne podanie antybiotyku. Decyzję o konieczności i sposobie podania antybiotyku podejmuje lekarz kierujący na badanie.
 • Badanie nie może być wykonane bez pisemnej zgody pacjenta.. Przed badaniem należy wyjąć protezy zębowe

Po badaniu

 • Przez dwie godziny po badaniu nie należy jeść, pić oraz palić
 • Jeśli zastosowane były środki znieczulające i/lub nasenne przeciwwskazane jest prowadzenie pojazdów przez kilka godzin po badaniu

Badanie w znieczuleniu ogólnym

Badanie można wykonać w znieczuleniu ogólnym. Po podaniu dożylnie środka usypiającego pacjent zasypia na około kilkanaście minut i budzi się po zakończeniu badania. Jest to płytkie znieczulenie, nie wymaga założenia rurki dotchawiczej. Po zakończeniu badania można jeść dopiero od momentu wskazanego przez anestezjologa. Gdy badanie jest wykonywane w znieczuleniu ogólnym, należy poprosić osobę towarzyszącą o odebranie ze szpitala po około 2 godzinach od momentu zgłoszenia się na badanie. Nie należy prowadzić pojazdów minimum 12 godzin po znieczuleniu.

Vitalis

Kolonoskopia

Kolonoskopia jest różne tolerowana przez pacjentów, ale z reguły profesjonalne jej wykonanie rzadko powoduje silne dolegliwości bólowe i jest dobrze znoszone. Przed badaniem każdy pacjent musi przebrać się w odzież ochronną, a następnie położyć się w odpowiedni sposób na leżance do badań. W przypadku kolonoskopii i wielu innych typów badań, najczęściej wykorzystywane jest ułożenie na lewym boku, z (co bardzo ważne) podciągniętymi w kierunku brody kolanami. Może zdarzyć się sytuacja, że w czasie kolonoskopii lekarz poprosi o zmianę pozycji w celu lepszego pokazania jelit.

Wskazówki

Osoba, która poddała się kolonoskopii może mieć uczucie rozpierania, wzdęcia, a także mocnych skurczów w jamie brzusznej. Między innymi z tych powodów pacjentom z reguły proponowane jest znieczulenie ogólne dożylne, które pozwala zdecydowanie lepiej znieść całe działanie. Dyskomfort może wywoływać powietrze wdmuchiwane do jelita (robione jest to w celu jego rozszerzenia i uwidocznienia jego ścian, a także przesuwania endoskopu w dalsze rejony). Nie ma powodów do krępowania się w sytuacji, kiedy przez odbyt wydostają się gazy lub płyny – to często występująca sytuacja. Kolonoskopia trwa z reguły od 15 do 40 minut, a w poszczególnych przypadkach zdarza się, że wprowadzenie endoskopu do końca jelita grubego jest niemożliwe. W takiej sytuacji są dwa wyjścia: albo opiekujący się pacjentem gastrolog musi zlecić wykonanie innego typu badania, albo przeprowadzaną niepełną kolonoskopię należy uznać za wystarczającą.

Przebieg kolonoskopii krok po kroku

Kolonoskopia jest badaniem z reguły dobrze tolerowanym przez pacjentów i rzadko powoduje silne dolegliwości bólowe. Przed badaniem należy przebrać się w odzież ochronną i położyć się na leżance do badań. Najczęściej stosowane jest ułożenie na lewym boku z podciągniętymi kolanami w kierunku brody, w czasie kolonoskopii może jednak zaistnieć konieczność zmiany pozycji ciała w celu lepszego uwidocznienia jelit. Lekarz ogląda najpierw okolicę odbytu (sprawdza, czy nie ma tam przetok, guzków krwawniczych, ropni), smaruje żelem miejscowo znieczulającym, a następnie wykonuje badanie per rectum (badanie palcem przez odbyt). Badaniu kolonoskopii może towarzyszyć uczucie rozpierania, wzdęcia oraz skurczów w jamie brzusznej, dlatego też może być wykonane w znieczuleniu ogólnym dożylnym, co pozwoli lepiej znieść badanie. Powietrze, które jest wdmuchiwane do światła jelita, aby uwidocznić jego ściany i umożliwić przesuwanie endoskopu coraz dalej, może powodować uczucie dyskomfortu. Nie należy się krępować, gdy gazy, bądź płyn wydostaje się w czasie badania przez odbyt, ponieważ jest to częsta sytuacja. Badanie kolonoskopii z reguły trwa od 15 do 40 minut. W niektórych przypadkach nie udaje się wprowadzić kolonoskopu do samego końca jelita grubego (tam, gdzie łączy się ono z jelitem cienkim). W takiej sytuacji lekarz może zlecić inne badania dodatkowe lub uznać, że wykonana niepełna kolonoskopia jest wystarczająca.

Wskazania do przeprowadzenia kolonoskopii:

 • Badanie profilaktyczne raka jelita grubego
 • Polipy jelita grubego
 • Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Zmiana rytmu wypróżnień
 • Niedokrwistość z niedoboru żelaza
 • Uchyłki jelita grubego
 • Choroby zapalne jelit

Jak się przygotować do kolonoskopii?

7 dni przed kolonoskopią:
 • Przerwać przyjmowanie preparatów żelaza
 • Osoby przyjmujące leki antyagregacyjne (hamujące czynność płytek) typu aspiryna, acard itp. – powinni przestać je przyjmować po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, który zlecił stosowanie w/w leków
 • Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe typu sintrom, syncumar, acenocumarol – powinny koniecznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym leczenie przeciwzakrzepowe w celu zmiany leków na heparynę niskocząsteczkową
 • Chorzy na cukrzycę oraz inne poważne choroby przewlekłe mogące wpływać na przygotowanie do badania muszą wcześniej skontaktować się ze swoim lekarzem, aby indywidualnie ustalić szczegółowy plan postępowania
 • Przerwać spożywanie owoców pestkowych, zwłaszcza z drobnymi pestkami (kiwi, truskawki, winogrona) oraz pieczywa z ziarnami, musli, siemienia, maku itp. Należy również unikać spożywania buraków czerwonych ( buraki fałszują kolor śluzówki jelita)
3 dni przed kolonoskopią:
 • Nie spożywać posiłków stałych
 • Wskazana jest dieta płynna - dowolna ilość kawy, herbaty, wody, soków bez miąższu owocowego oraz zup bez warzyw i dodatków
W dniu poprzedzającym kolonoskopię:
 • Można zjeść jedynie śniadanie, bez napojów gazowanych i mleka
 • Około godziny 14. powinno rozpocząć się zasadnicze przygotowanie do badania kolonoskopii, czyli przyjmowanie preparatu FORTRANS (dostępny jedynie w aptekach, na receptę). Do przygotowania potrzebne jest 1 opakowanie (4 saszetki) preparatu. Każdą saszetkę Fortransu należy rozpuścić w 1 litrze wody niegazowanej (razem 4 litry) i wypić w ciągu 5 – 6 godzin. W celu poprawienia smaku roztworu można go schłodzić lub dodać sok z cytryny
 • Od momentu rozpoczęcia przyjmowania roztworu Fortransu nie można nic jeść, można natomiast pić wodę niegazowana lub herbatę. Reakcją organizmu na przyjmowanie roztworu będą liczne wypróżnienia, na koniec treścią płynną