Specjalistyczne poradnie lekarskie

Lekarz to jeden z najbardziej odpowiedzialnych zawodów. Czy to kardiolog, czy neurolog czy też inny specjalista, bez względu na wykonywane działania dba o jedną z najcenniejszych rzeczy na świecie – o zdrowie (a tacy specjaliści jak kardio- i neurochirurg nawet o życie). Dlatego też, kompletując kadrę lekarzy specjalistów w poradni Vitalis, kierowaliśmy się nie tylko ich wiedzą, ale także zdobytym doświadczeniem. Bez względu na to, czy pacjent zgłosi się do kardiologa, diabetologa czy na przykład neurologa, w poradni Vitalis, uzyska fachową pomoc. Każdy z naszych lekarzy najpierw przeprowadza wyczerpujący wywiad, by trafnie postawić diagnozę. Następnie decyduje o tym jakie kolejne kroki należy wykonać, aby pacjent znów mógł cieszyć się pełnym zdrowiem.

VITALIS

Kardiolog

Zespół Poradni Specjalistycznych „Vitalis” został stworzony przez lekarzy kardiologów z myślą umożliwienia pacjentom dostępu do nowoczesnej i kompleksowej ambulatoryjnej opieki kardiologicznej. W związku z tym w chwili obecnej zatrudnionych jest dziewięciu specjalistów. Każdy kardiolog dzięki wyposażeniu placówki w nowoczesny sprzęt diagnostyczny ma możliwość leczenia prawie wszystkich rodzajów schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Bliska współpraca z największą w Polsce siecią Klinik Kardiologicznych (Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca – www.klinikiserca.pl) oraz Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie umożliwia każdemu kardiologowi szybką kwalifikację do inwazyjnych zabiegów takich jak: koronarografia, angiografia, przezskórna angioplastyka wieńcowa (tzw. balonikowanie), implantacja rozruszników, defibrylatorów, by-passy, zabiegi naprawcze zastawek serca, ablacje, zabiegowe leczenia migotania przedsionków, nadciśnienia tętniczego. Każdy nasz kardiolog jest także w stanie przeprowadzić rehabilitację kardiologiczną.

VITALIS

Gastrolog i endoskopia

Oferujemy Państwu pełną diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego. Nasza Poradnia oferuje możliwość wykonania USG, gastroskopii, kolonoskopii oraz endoskopowych zabiegów inwazyjnych (np. usunięcie polipów)

VITALIS

Ortopeda

Ortopeda – Chrzanów, Trzebinia, Jaworzno
Zajmie się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem nabytych oraz wrodzonych nieprawidłowości w działaniu i budowie narządu ruchu człowieka. Specjalizacja ta ma na uwadze choroby i urazy: kości (z wyłączeniem kości czaszki), układu więzadłowo-stawowego oraz wynikające z nich uszkodzenia mięśni, nerwów i naczyń.

VITALIS

Neurolog

Neurolog – Chrzanów, Trzebinia, Jaworzno
Rozpoznanie schorzeń neurologicznych opieramy na bardzo dokładnie przeprowadzonym wywiadzie, analizie objawów klinicznych oraz badaniach diagnostycznych (EEG, rezonans magnetyczny). Szybka diagnostyka omdleń może zapobiegać kolejnym nieprzyjemnym epizodom. Dostępne na miejscu badanie EEG oraz możliwość wykonania w atrakcyjnej cenie badania rezonansu magnetycznego (MRI) w połączeniu z doświadczeniem lekarzy pozwala na pełną diagnostykę i leczenie większości schorzeń neurologicznych. Wszystkie badania EEG oceniane są przez certyfikowanego neurologa.

VITALIS

Psychiatra i seksuolog

Zapewniamy nowoczesne podejście do problemu. Jedna z podstawowych specjalizacji medycznychzajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne – sposoby powstawania i skutecznego zapobiegania. Specjalista psychiatrii często jest nieodzowny w nerwicach reaktywnych podczas zwiększającego się codziennego tempa życia – narastający problem XXI wieku.
Seksuolog zajmuje się szeroko pojętą seksualnością człowieka: potrzebami seksualnymi (także ich zaburzeniami lub brakiem), prawidłowym życiem seksualnym człowieka zarówno w sferze ciała, jak i ducha, odczuwanymi uczuciami. Zapewnia dyskrecje i skuteczne rozwiązanie kłopotliwego problemu.

VITALIS

Ginekologia i położnictwo

W pełni wyposażony gabinet (USG, 3D, głowica przezpochwowa,KTG) gwarantuje troskliwą i profesjonalną opiekę. Naszą specjalnością jest diagnostyka i leczenie niepłodności oraz prowadzenie ciąży. Inowacyjna metoda naprotechnologii pozwala w 40% przypadków na skuteczne leczenie bez stosowania metod in-vitro.  

VITALIS

Endokrynolog

Oferujemy kompetentne i kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami funkcji tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, przysadki mózgowej i innych zaburzeń funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego (zaburzenia wydzielania hormonów). Szybka diagnostyka i trafna diagnoza to klucz do zadowolenia pacjenta. W wielu przypadkach niezbędnym elementem diagnostyki jest badanie histopatologiczne, odgrywające szczególną rolę w leczeniu chorób tarczycy. W naszej Poradni oferujemy wykonanie diagnostycznej biopsji cienkoigłowej wraz z precyzyjną oceną mikroskopową. Badanie to jest wykonywane przez dr Jacka Pająk – wieloletniego pracownika naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

VITALIS

Kardiolog dziecięcy

Oferujemy specjalistyczne konsultacje kardiologa dziecięgo, obejmujące:
  • badanie fizykalne
  • badanie EKG (+ 24h Holter EKG)
  • badanie echokardiograficzne