Gastroskopia – opis badania – NFZ

Gastroskopia

Panendoskopia (nazywana najczęściej gastroskopią) to najprawdopodobniej najlepsza metoda na prawidłową ocenę górnej części układu pokarmowego, która obejmuje takie narządy jak przełyk, żołądek i dwunastnicę. Gastroskopia umożliwia wykonanie profesjonalnego testu, którego efektem może być określenie obecności lub braku bakterii Helicobacter pylori, która odpowiedzialna jest za powstawanie i stały nawrót wrzodów. Dodatkowo, zapewniamy możliwość pobrania materiału przeznaczonego do badania histopatologicznego w przypadku na przykład stwierdzenia wrzodów żołądka, polipa lub innych ważnych zmian. Diagnoza postawiona między innymi na podstawie wykonanej gastroskopii ma duży wpływ na wybraną później metodę leczenia.

Przebieg badania

Badany jest ustawiany w pozycji leżącej na lewym boku. Kiedy badający już znieczuli miejscowo gardło, używając do tego lignokainy w aerozolu, zajmuje się założeniem między szczęki dopasowanego, plastikowego ustnika (jego celem jest ochrona tego delikatnego instrumentu). Kolejnym etapem gastroskopii jest wprowadzenie przez jamę ustną do gardła fiberoskopu o około centymetrowej średnicy równocześnie prosząc pacjenta, by wykonał ruch połykowy. Jest to chyba najmniej przyjemny moment w czasie gastroskopii i wymaga od pacjenta zaufania do lekarza, a także współpracy z nim. Badani często mają problem z tym, by załagodzić nieprzyjemne objawy pojawiające się w czasie przeprowadzanego badania. Warto skupić się wtedy na spokojnym, głębokim oddechu. Jego właściwy rytm pozwala na spokojne prowadzenie gastroskopii, która może trwać kilka minut.

Czy badanie jest bolesne?

W efekcie badanie to, wbrew obiegowej opinii nie jest bolesne, jednak może powodować nieprzyjemne wrażenia objawiające odruchem wymiotnym. Osoby wrażliwe, źle znoszące interwencję medyczną mogą wykonać to badanie w znieczuleniu z udziałem anestezjologa.Instrument służący do badania jest poddany dekontaminacji. Z tego powodu zainfekowanie chorego w trakcie badania jest praktycznie niemożliwe. Wycinki błony śluzowej pobiera się sterylnymi szczypczykami, co również zabezpiecza przed zakażeniem.Powikłania panendoskopii zdarzają się niezwykle rzadko. Niekiedy może dojść do krwawienia, szczególnie po pobraniu wycinków. Bardzo rzadko dochodzi do objawów ze strony innych układów i narządów, jak zaostrzenie choroby wieńcowej, atak astmy lub padaczki.

Przed badaniem

  • Na 8 godzin przed badaniem nie należy nic jeść
  • Na 4 godziny przed badaniem nie należy nic pić, palić papierosów, żuć gumy
  • U pacjentów obciążonych ryzykiem, w tym u osób ze sztucznymi zastawkami serca, po przebytym zapaleniu wsierdzia, z protezą naczyniową lub ze znacznie obniżoną liczbą krwinek białych bezpośrednio przed badaniem może być niezbędne podanie antybiotyku. Decyzję o konieczności i sposobie podania antybiotyku podejmuje lekarz kierujący na badanie.
  • Badanie nie może być wykonane bez pisemnej zgody pacjenta.. Przed badaniem należy wyjąć protezy zębowe

Po badaniu

  • Przez dwie godziny po badaniu nie należy jeść, pić oraz palić
  • Jeśli zastosowane były środki znieczulające i/lub nasenne przeciwwskazane jest prowadzenie pojazdów przez kilka godzin po badaniu

Badanie w znieczuleniu ogólnym

Badanie można wykonać w znieczuleniu ogólnym. Po podaniu dożylnie środka usypiającego pacjent zasypia na około kilkanaście minut i budzi się po zakończeniu badania. Jest to płytkie znieczulenie, nie wymaga założenia rurki dotchawiczej. Po zakończeniu badania można jeść dopiero od momentu wskazanego przez anestezjologa. Gdy badanie jest wykonywane w znieczuleniu ogólnym, należy poprosić osobę towarzyszącą o odebranie ze szpitala po około 2 godzinach od momentu zgłoszenia się na badanie. Nie należy prowadzić pojazdów minimum 12 godzin po znieczuleniu.

Punkt szczepień Covid-19

X