Kardiologia dziecięca

Kardiologia dziecięca

Kardiolog dziecięcy to specjalista zajmujący się leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjentów do 18. roku życia. Do najczęstszych chorób kardiologicznych wieku dziecięcego należą:
  • arytmie,
  • ubytek przegrody międzykomorowej lub międzyprzedsionkowej,
  • przerost prawej komory, niewydolność serca,
  • wady zastawki tętnicy płucenj i aorty.

Dostępne badania

Nasi specjaliści

lek. med.

Katarzyna Michalak

Punkt szczepień Covid-19

X