ECHO serca – opis badania

ECHO serca

Podobnie jak EKG, tak i echo serca należy do grona podstawowych badań wykonywanych na polecenie kardiologa. Wydatnie pomaga we wszelkich działaniach diagnostycznych chorób serca. Przede wszystkim, w przeciwieństwie do zwykłego EKG, umożliwia bardzo dokładną ocenę budowy i pracy serca. Niestety, także nie jest to na tyle precyzyjne badanie, żeby pokazać wszystkie dolegliwości i kardiolog, który nie będzie pewny stawianej diagnozy, może zdecydować o skierowaniu pacjenta np. na test wysiłkowy. Echo serca powinny wykonywać przede wszystkim osoby z podejrzeniem lub rozpoznaną już wadą serca. Podobnie jak wszystkie inne badania ultrasonograficzne, tak i echo serca jest nieszkodliwe – nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonywania. Ważne jest, aby w czasie wykonywania badania echo serca korzystać ze sprzętu dającego dobrą jakość techniczną obrazu. W przypadku jej braku kardiolog może mieć problem z odczytaniem wyniku i tym samym postawieniem odpowiedniej diagnozy.

Odmiany ECHO serca

  • Echokardiografia przezprzełykowa. Stosuje się ją u osób z nieostrymi obrazami w celu dokładniejszej oceny zastawek lub wad serca oraz w poszukiwaniu skrzeplin. Do tego badania służy specjalna głowica umieszczona w giętkiej plastikowej rurce, którą wprowadza się w znieczuleniu miejscowym do przełyku blisko serca. Badanie to wymaga współpracy pacjenta z lekarzem. Nie u wszystkich chorych można je wykonać. Jest ono obciążone niewielkim ryzykiem powikłań.
  • Echokardiografia wysiłkowa (Stress Echo). Stosuje się ją w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Jest też pomocne w kwalifikowaniu do zabiegów kardiochirurgicznych. W trakcie badania pacjentowi podaje się dożylnie leki, które “symulują” dla serca wysiłek lub (rzadziej) chory “pedałuje” na specjalnym urządzeniu w pozycji leżącej. Nie u wszystkich osób można je wykonać. Badanie obciążone jest niewielkim ryzykiem powikłań.

ECHO serca – przygotowanie

  • Zwykłe badanie ECHO serca nie wymaga specjalnego przygotowania.
  • Do badania ECHO serca przezprzełykowego i wysiłkowego należy być na czczo.

Punkt szczepień Covid-19

X