Piotr Nowak

Specjalista kardiolog. Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na codzień pracuje w oddziale kardiologii szpitala powiatowego w Chrzanowie. Wykonuje zabiegi z zakresu elektrofizjologii (ablacja zaburzeń rytmu serca), badania echokardiograficzne, Holtery, Tilt testy, testy wysiłkowe. Główne zainteresowania skupiają się na profilaktyce, oraz leczeniu zaburzeń rytmu serca. Stale uczestniczy w polskich i zagranicznych konferencjach, programach klinicznych, warsztatach oraz kursach organizowanych i objętych nadzorem merytorycznym przez miedzynarodowe i polskie towarzystwa kardiologiczne. Prowadzi pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca, wadami serca, niewydolnością krążenia, zaburzeniami rytmu serca oraz innymi schorzeniami układu krążenia.

lek. med.
Piotr Nowak

Kardiolog

lek. med.
Piotr Nowak

Kardiolog

Specjalista kardiolog. Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na codzień pracuje w oddziale kardiologii szpitala powiatowego w Chrzanowie. Wykonuje zabiegi z zakresu elektrofizjologii (ablacja zaburzeń rytmu serca), badania echokardiograficzne, Holtery, Tilt testy, testy wysiłkowe. Główne zainteresowania skupiają się na profilaktyce, oraz leczeniu zaburzeń rytmu serca. Stale uczestniczy w polskich i zagranicznych konferencjach, programach klinicznych, warsztatach oraz kursach organizowanych i objętych nadzorem merytorycznym przez miedzynarodowe i polskie towarzystwa kardiologiczne. Prowadzi pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca, wadami serca, niewydolnością krążenia, zaburzeniami rytmu serca oraz innymi schorzeniami układu krążenia.

Punkt szczepień Covid-19

X