Test wysiłkowy – opis badania

Test wysiłkowy

Elektrokardiograficzny test wysiłkowy nie jest badaniem doskonałym. Prawidłowy wynik nie wyklucza choroby i odwrotnie: nieprawidłowy wynik nie zawsze oznacza chorobę serca. U kobiet aż 2/3 wyników nieprawidłowych są nieprawdziwe.
Nie należy wyrzucać starych wyników. Bardzo ważne jest porównywanie bieżących wyników z poprzednimi. Ułatwia to rozpoznanie i ocenę postępu choroby.

Odmiany testu wysiłkowego

U osób starszych, z chorobami stawów biodrowych, zaburzeniami równowagi, można wykonać test wysiłkowy na cykloergometrze rowerowym (“rowerek”).

Test wysiłkowy – przygotowanie

  • Na test wysiłkowy należy zgłosić się na czczo lub po lekkim posiłku – należy to uzgodnić z lekarzem.
  • W dniu badania należy zażyć wszystkie normalnie przyjmowane leki, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. Najlepiej zapytać o to wcześniej.
  • Warto zabrać lekkie ubranie, buty sportowe i ręcznik.
  • Pacjent powinien być wcześniej zbadany przez lekarza. Pozwala to uniknąć powikłań u chorych z przeciwwskazaniami do tego badania.

Punkt szczepień Covid-19

X