Psycholog

Psycholog

Psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży: To specjalistyczna forma pomocy psychologicznej, która opiera się na bezpośrednim kontakcie psychoterapeuty z klientem. Psychoterapia skierowana jest zwłaszcza do osób, które doświadczają przewlekłego psychicznego dyskomfortu, mają duże problemy z samodzielnym radzeniem sobie z przeżywanym cierpieniem lub zaburzeniami psychicznymi. Psychoterapia indywidualna dotyczy m.in. następujących problemów:
  • Zaburzenia lękowe (nerwice)
  • Zaburzenia nastrojów (depresje)
  • Kryzys, trauma, utrata bliskiej osoby
  • Poczucie krzywdy, nieumiejętność
  • przebaczenia związana z przeszłością
  • Syndrom dorosłych dzieci alkoholików (DDA)
  • Trudności w relacjach, codziennym funkcjonowaniu
  • Zaburzenia osobowości

Dostępne badania

Nasi specjaliści

certyfikowany psychoterapeuta PTPPd

Izabela Wilga-Malota

Punkt szczepień Covid-19

X