hd

 

 

Specjalistyczne poradnie lekarskie

 

Start / Nasza oferta / Specjalistyczne poradnie lekarskie

 


 

Doświadczony kardiolog, neurolog i inni specjaliści

Specjalistyczne poradnie lekarskie


Kardiolog


Zespół Poradni Specjalistycznych „Vitalis” został stworzony przez lekarzy kardiologów z myślą umożliwienia pacjentom dostępu do nowoczesnej i kompleksowej ambulatoryjnej opieki kardiologicznej. W związku z tym w chwili obecnej zatrudnionych jest dziewięciu specjalistów. Każdy kardiolog dzięki wyposażeniu placówki w nowoczesny sprzęt diagnostyczny ma możliwość leczenia prawie wszystkich rodzajów schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Bliska współpraca z największą w Polsce siecią Klinik Kardiologicznych (Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca – www.klinikiserca.pl) oraz Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie umożliwia każdemu kardiologowi szybką kwalifikację do inwazyjnych zabiegów takich jak: koronarografia, angiografia, przezskórna angioplastyka wieńcowa (tzw. balonikowanie), implantacja rozruszników, defibrylatorów, by-passy, zabiegi naprawcze zastawek serca, ablacje, zabiegowe leczenia migotania przedsionków, nadciśnienia tętniczego.
Każdy nasz kardiolog jest także w stanie przeprowadzić rehabilitację kardiologiczną.

 


 

 

 

Gastrolog i endoskopia


Oferujemy Państwu pełną diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego. Nasza Poradnia oferuje możliwość wykonania USG, gastroskopii, kolonoskopii oraz endoskopowych zabiegów inwazyjnych (np. usunięcie polipów)

 


 


Ortopeda


Ortopeda - Chrzanów, Trzebinia, Jaworzno
Zajmie się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem nabytych oraz wrodzonych nieprawidłowości w działaniu i budowie narządu ruchu człowieka. Specjalizacja ta ma na uwadze choroby i urazy: kości (z wyłączeniem kości czaszki), układu więzadłowo-stawowego oraz wynikające z nich uszkodzenia mięśni, nerwów i naczyń.

 


 

 


Neurolog

Neurolog - Chrzanów, Trzebinia, Jaworzno
Rozpoznanie schorzeń neurologicznych opieramy na bardzo dokładnie przeprowadzonym wywiadzie, analizie objawów klinicznych oraz badaniach diagnostycznych (EEG, rezonans magnetyczny). Szybka diagnostyka omdleń może zapobiegać kolejnym nieprzyjemnym epizodom.  Dostępne na miejscu badanie EEG oraz możliwość wykonania w atrakcyjnej cenie badania rezonansu magnetycznego (MRI) w połączeniu z doświadczeniem lekarzy pozwala na pełną diagnostykę i leczenie większości schorzeń neurologicznych. Wszystkie badania EEG oceniane są przez certyfikowanego neurologa.

 


 


Psychiatra i seksuolog


Zapewniamy nowoczesne podejście do problemu. Jedna z podstawowych specjalizacji medycznychzajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne – sposoby powstawania i skutecznego zapobiegania. Specjalista psychiatrii często jest nieodzowny w nerwicach reaktywnych podczas zwiększającego się codziennego tempa życia - narastający problem XXI
wieku.

SEKSUOLOG zajmuje się szeroko pojętą seksualnością człowieka: potrzebami seksualnymi (także ich zaburzeniami lub brakiem), prawidłowym życiem seksualnym człowieka zarówno w sferze ciała, jak i ducha, odczuwanymi uczuciami. Zapewnia dyskrecje i skuteczne rozwiązanie kłopotliwego problemu.

 


 


Ginekologia i położnictwo


W pełni wyposażony gabinet (USG, 3D, głowica przezpochwowa,KTG) gwarantuje troskliwą i profesjonalną opiekę. Naszą specjalnością jest diagnostyka i leczenie niepłodności oraz prowadzenie ciąży. Inowacyjna metoda naprotechnologii pozwala w 40% przypadków na skuteczne leczenie bez stosowania metod in-vitro.  

 


 


Choroby płuc


Poradnia w organizacji.

 


 


Endokrynolog


Oferujemy kompetentne i kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami funkcji tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, przysadki mózgowej i innych zaburzeń funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego (zaburzenia wydzielania hormonów). Szybka diagnostyka i trafna diagnoza to klucz do zadowolenia pacjenta. W wielu przypadkach niezbędnym elementem diagnostyki jest badanie histopatologiczne, odgrywające szczególną rolę w leczeniu chorób tarczycy. W naszej Poradni oferujemy wykonanie diagnostycznej biopsji cienkoigłowej wraz z precyzyjną oceną mikroskopową. Badanie to jest wykonywane przez dr Jacka Pająk - wieloletniego pracownika naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 

 


 

kardiolog dziecięcy

 

Oferujemy specjalistyczne konsultacje kardiologa dziecięgo, obejmujące:

* badanie fizykalne

* badanie EKG (+ 24h Holter EKG)

* badanie echokardiograficzne.

 

footer